Om os

Med 360 Brandrådgivning som samarbejdspartner er du altid sikret en helhedsorienteret brandrådgivning til dit byggeri

Vi har over 10 års erfaring med brandrådgivning

360 brandrådgivning er en relativt ny virksomhed, der blev stiftet i 2019. Det hele startede som et passionsprojekt af den nuværende ejer & adm. direktør, Hans Nyfjord, som i længere tid havde haft en drøm om at starte sin egen virksomhed. 

Efter mange års arbejde tog Hans beslutningen i 2019 og blev selvstændig erhvervsdrivende. Siden opstarten er det kun gået fremad, og i dag er 360 Brandrådgivning en af de førende, små virksomheder på markedet, der arbejder med certificeret brandrådgivning.

360 Brandrådgivning har erfaring med meget store og komplicerede byggesager og udfører i forbindelse med byggesager brandteknisk dimensionering, hvor vi bl.a. anvender  CFD analyser og evakueringsanalyser.

Vi arbejder primært ud fra bygningsreglementerne med tilhørende eksempel samlinger, vejledninger og bilag. Dertil arbejder vi også efter beredskabslovens bestemmelser i medfør af de forskellige tekniske forskrifter.

Desuden anvender vi ofte udenlandske standarder, f.eks. NFPA, som er en del af ”inspirations kataloget” for at definere atypiske opgaver og finde et accepteret sikkerhedsniveau.

I hvert enkelte tilfælde anvender vi erfaringer fra sammenlignelige opgaver, hvor vi inddrager vores operative viden som indsatsledere.

Vi har over 10 års erfaring med forbyggende og operativ brandsikring.

Du skal vælge os pga. vores mange års erfaring med brandrådgivning og brandtilsyn

Vores medarbejdere

Kontor Ringe

Hans E. P. Nyfjord

Adm. direktør og ejer
20210920-HAHN1332-Edit

Hans har en baggrund som tømrer og bygningskonstruktør. Ydermere har han også gennemført beredskabsstyrelsens uddannelse som Indsatsleder og Beredskabsinspektør samt MIB. stud.  Hans har derfor en baggrund, der spænder bredt, da han har arbejdet med forskellige områder inden for brand.

Siden 2009 har Hans beskæftiget sig med brand og har opnået stor erfaring med brandteknisk byggesagsbehandling både som myndighed og rådgiver.

Erfaringsmæssigt har han arbejdet med alt fra tung industri med ATEX områder og komplekse anlæg – projektledelse af komplekse byggesager ift. bygningsreglementet til mere simple byggesager.

”Gennem tiden har jeg udført mere end 800 brandtilsyn/ audits, sagsbehandlet og udarbejdet flere end 400 byggesager, og har deltaget i adskillige brande samt hændelser som operativ indsatsleder”.

Hans er ejer af 360 Brandrådgivning og arbejder i dag som adm. direktør og brandrådgiver.

Thomas Friis Waltersdorff

Certificeret brandrådgiver BK 3/4
20210920-HAHN1369-Edit

Thomas har en baggrund som bygningskonstruktør og tømrer, hvor han har opnået en masse faglige kompetencer til at udarbejde brandtekniske byggesagsbehandlinger.  Efterfølgende har han også afsluttet uddannelsen Master i Brandsikkerhed på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby.

Gennem sine 8 år som beredskabsinspektør har Thomas fået meget erfaring med alt inden for brandtekniske byggesagsbehandlinger, både store og små projekter,  opstartsmøder, sagsbehandlinger, færdigsyn samt driftsmæssige brandsyn og ibrugtagning.

”Jeg har opbygget stor, praktisk erfaring, eftersom jeg har beskæftiget mig som brandmand i 18 år og 8 år som indsatsleder. Derfor har jeg meget viden og indsigt i, hvilke bandmæssige tiltag og foranstaltninger der virker og ikke virker.”

”Jeg har opnået titlen som personcertificering og arbejder som certificeret brandrådgiver til brandklasse 3/4.  Det betyder, at jeg kan arbejde med og godkende byggerier i brandklasse 1, 2, 3 og udarbejde materialer for byggerier i brandklasse 4.”

På nuværende tidspunkt arbejder Thomas som fag- og kompetencechef.

Claus Olsen

Senior brandrådgiver
20210920-HAHN1326-Edit

Claus har en uddannelse som akademiingeniør i 1990 og har arbejdet næsten 30 år i beredskabet.

Han startede som frivillig og blev i 2002 ansat på fuldtid i det kommunale redningsberedskab.

Han har gennemført Beredskabsstyrelsens uddannelse som brandmand, holdleder og
indsatsleder samt brandteknisk byggesagsbehandling. I sin tid i det kommunale redningsberedskab har han bl.a. arbejdet som beredskabsinspektør, operativ chef og sektionsleder.  

”Jeg har opnået stor operativ viden og erfaring i de 18 år, jeg har kørt som indsatsleder og har været med på mere end 2000 udrykninger.”

”Som beredskabsinspektør har jeg udført mere end 1000 brandsyn, udført brandtekniske byggesagsbehandlinger efter bygningsreglementet
og brandteknisk sagsbehandling efter beredskabslovgivningen”.

Siden 2020 har Claus arbejdet som brandrådgiver og er
desuden vores tilbudsansvarlige. 

Nicolai Eggert

Brandrådgiver
20211112-DSCF1285

Nicolai har en baggrund som bygningskonstruktør og blev færdiguddannet i 2020. Nicolai har også gennemført diplomuddannelsen CFPA.

Under sit uddannelsesforløb blev han hurtigt interesseret i arbejdet vedrørende brand. Derfor lykkedes det ham at komme i praktik hos Beredskab Fyn, hvor han har fået udviklet en masse kompetencer, som han trækker på i dag.

I selve praktikopholdet ved Beredskab Fyn arbejdede Nicolai med at myndighedsbehandle byggesager, hvor han var med til brandsyn hos private samt offentlige institutioner, herunder dialogmøder med en række bygherrer.

”Min drøm er at få mere erfaring inden for brand, så jeg en dag kan blive certificeret brandrådgiver.”

I dag arbejder Nicolai som brandrådgiver for 360 brandrådgivning.

Claus Nørsøller

Certificeret brandrådgiver BK2
20210920-HAHN1309-Edit

Claus har en uddannelse som bygningskonstruktør og har bestået eksamen i BGU (brandteknisk grunduddannelse) og BVU (Brandteknisk videreuddannelse). Claus har også gennemført diplomuddannelsen CFPA, og i 2020 startede han Masteruddannelsen i Brandsikkerhed.

Siden Claus afsluttede sin uddannelse, har han arbejdet inden for forskellige områder. Han har bl.a. arbejdet et års tid hos et arkitektfirma.  Yderligere har han også arbejdet i 12 år med byggeledelse og bygningsdrift.

”Jeg har arbejdet deltid inden for beredskabet som brandmand og holdleder i 10 år. Sideløbende med min nuværende stilling arbejder jeg også som indsatsleder på deltid, hvilket jeg har gjort siden 2017.” 

I dag arbejder Claus som certificeret brandrådgiver til brandklasse 2.

Magnus Skov Møller

Brandrådgiver
20211112-DSCF1268-Edit

Magnus er uddannet som  bygningshåndværker og bygningskonstruktør.

Han har udelukkende beskæftiget sig med brandrådgivning efter endt uddannelse.

Sideløbende med sit hovederhverv som brandrådgiver arbejder Magnus også som deltidsbrandmand og holdleder, hvor han deltager i daglige redningsberedskab.

 ”Jeg har været en del af det operative beredskab siden 2005 og har været tilknyttet forskellige brand- og redningstjenester”.

I dag arbejder Magnus  som brandrådgiver for 360 Brandrådgivning.

Tina M.
Graakjær Bro

Administrations-
og økonommedarbejder
20210920-HAHN1356-Edit

Tina er uddannet som Speditør/shippingassistent med en gymnasial baggrund (hhx).  Efter sit uddannelsesforløb blev Tina ansat i regnskabsafdelingen hos et større rådgivende ingeniørfirma. Her arbejdede hun i 29 år, hvilket har givet Tina stor viden om rådgiverbranchen, bogholderi samt regnskaber.

Igennem tiden har hun været med til at implementere ERP-systemer, hvilket hun også har gjort for 360 Brandrådgivning.

 ”Jeg brænder for at skabe en behagelig stemning og har altid et smil på læben, når kunder og samarbejdspartnere ringer til os, da det ligger dybt i mig at være imødekommende.”

I det daglige varetager Tina de administrative og økonomiske opgaver hos 360 Brandrådgivning.

 

 

Poul
Laursen

Brandrådgiver

Poul har en uddannelse som tømrer og er efterfølgende blevet uddannet som bygningskonstruktør, brandmand, holdleder, indsatsleder og brandteknisk byggesagsbehandler.  Poul har yderligere taget uddannelsen Master i Brandsikkerhed.

Han har fungeret som beredskabsinspektør og byggesagsbehandler og har en bred viden inden for den kommunale sagsbehandling i forhold til brand.

Poul har også arbejdet med udarbejdelse af planer for risikobaseret dimensionering, lokalplaner og diverse beredskabsplaner.

”Erfaringsmæssigt har jeg arbejdet med brandrelaterede opgaver, enten inden for beredskabet, kommunen eller som privat rådgiver”.

Poul arbejder i dag som brandrådgiver for 360 Brandrådgivning.

Jimmi
Melin Nielsen

Brandrådgiver

Jimmi har en meget bred baggrund, da han bl.a. er uddannet inden for offentlig forvaltning. Jimmi er også uddannet bygningskonstruktør og arbejdsmiljøkoordinator, som han færdiggjorde i 2013. Siden Jimmi blev færdiguddannet, har han arbejdet inden for forskellige brancher.

”Jeg har projekteringserfaringer fra ingeniør- og arkitektfirmaer samt beskæftigelseserfaringer fra den offentlige sektor som myndighedsperson. Senest har jeg haft egen tegnestue, hvor jeg primært beskæftigede mig med udarbejdelse af myndighedsandragende, projektering, tilsyn samt tilstandsrapporter.

I dag arbejder Jimmi som brandrådgiver for 360 brandrådgivning.

Merete Katrine Hygum

Bygningskonstruktør, praktikant

Merete har en baggrund som HF-student med en overbygning på HGS. Efterfølgende er Merete også blevet uddannet som salgsassistent med speciale i belysning. Derudover har hun også læst afsætningsstrategi og international markedsføring. På nuværende tidspunkt er hun ved at uddanne sig til bygningskonstruktør.

Erfaringsmæssigt har Merete bl.a. arbejdet en årrække i butik og på webshop. Derudover har hun arbejdet i nationale og internationale virksomheder.

”Jeg har stor interesse for lovgivning og vil gerne arbejde inden for dette felt, eftersom jeg i mit tidligere virke som salgsassistent altid haft fokus på at fungere mere som rådgiver end sælger, da jeg ville sikre, at kunden fik den rigtige løsning, og følte sig godt vejledt i processen.”

I dag arbejder Merete som bygningskonstruktør, praktikant for 360 brandrådgivning.

N/A

Brandrådgivning og brandtilsyn

Er du vores nye kollega i Ringe?

Kontor Roskilde

Mikael Nørgaard Gam

Regionschef og brandrådgiver
20210920-HAHN1318-Edit

Mikael har en baggrund inden for markedsøkonomi og som diplomingeniør (Bygning) og blev færdiguddannet i 1997.

Siden Mikael blev færdiguddannet, har han arbejdet med brand hos forskellige beredskaber, både forbyggende og operativt. Derudover har han også arbejdet med brandforebyggelse i Beredskabsstyrelsen og som brandrådgiver i DBI.

Sideløbende med sit arbejde gennemførte han i 2005 en masteruddannelse i brandsikkerhed på DTU.

“Jeg har arbejdet med brand gennem de sidste 22 år, hvor jeg har opbygget en masse erfaringer med brandtekniske byggesagsbehandlinger og brandsyn. Ydermere har jeg også arbejdet som indsatsleder, projektleder, beredskabsplanlægger mv. og brandrådgiver”. 

I dag arbejder Mikael som regionschef og brandrådgiver for 360 brandrådgivning i Roskilde. 

 

ilde.

Peter Cowland

Brandrådgiver
20210920-HAHN1303-Edit

Peter har en baggrund som akademiingeniør inden for konstruktion og blev færdiguddannet i 1988.

Siden Peter afsluttede sin uddannelse, har han arbejdet på fuldtid inden for adskillige kommunale redningsberedskaber. Dette gjorde Peter fra 1997 til 2021, hvor han arbejdede som beredskabschef og forebyggelseschef.

I de senere år har Peter også været censor på nogle af beredskabsstyrelsens uddannelser.

”I over 20 år har jeg beskæftiget mig med brandsyn, brandtekniske byggesalgsbehandlinger efter bygningsreglementet og brandtekniske sagsbehandlinger efter beredskabslovgivningen.  Ydermere har jeg også arbejdet som indsatsleder, hvor jeg har deltaget i brande og lignende hændelser i 25 år”.

Peter arbejder i dag som brandrådgiver for 360 Brandrådgivning i Roskilde.

Kirsten Dandanell

Certificeret brandrådgiver BK2

Kirsten har en baggrund inden for brand, da hun bl.a. er uddannet som bygningskonstruktør, holdleder (redning- og brand), indsatsleder (redning- og brand) og beredskabsinspektør.

Kirsten har projekteringserfaringer fra
ingeniørvirksomheder, både før certificeringsordningen trådte i kraft og siden som certificeret brandrådgiver til BK2. Derudover har hun flere års erfaringer fra den offentlige sektor som bygge- og beredskabsmyndighed.

“Jeg har igennem flere år arbejdet som byggeteknisk rådgiver
i gips- og stålindustrien, hvor jeg rådgav særligt omkring brand, lyd og
indeklima. Jeg har også kørt som indsatsleder i Vestsjællands Brandvæsen i 8,5 år”.

I dag arbejder Kirsten i Roskilde-afdelingen, hvor hun er certificeret brandrådgiver til BK2.