Brandtekniske ydelser

Vi har mere end 10 års erfaring med brandsikring - såvel forebyggende som operativ

Brandrådgivning

I dag kræver bygningsreglementet, at man inddrager en certificeret brandrådgiver i langt de fleste projekter, uanset om du bygger nyt, bygger til eller bygger om.

Brandrådgivning handler om at sikre bygninger og de mennesker, som bor eller arbejder i dem.

Vores opgave som brandrådgivere er at dokumentere, at bygninger har et højt brandsikkerhedsniveau. Derfor er det vigtigt, at vi allerede bliver inddraget i de indledende faser af et projekt, så man undgår mangler, når brandsikkerheden skal sikres.

Vi arbejder med fleksibel rådgivning og på at finde den rigtige løsning til hver sag, da to projekter sjældent er ens.

360 Brandrådgivning har et meget dybdegående erfaringsgrundlag, fordi vi råder over brandmænd, indsatsledere og beredskabsinspektører, som slukker brande og arbejder med forebyggelse. Yderligere råder vi også over en håndværker og en konstruktør, som opfører bygninger og varetager byggesagshåndteringer ved kommunerne.

Byggebranchen er ligesom vores brandlovgivning hele tiden i udvikling. Derfor er det vigtigt at følge med udviklingen og forene fremtidens ønsker med den gældende lovgivning samt forstå årsagen til de funktionskrav, der bliver stillet i kraft af BR18 og kunne implementere dem i et projekt.

Vi ved, at dialog er vejen frem for en god byggesag. Dialogen skal selvfølgelig foregå med kunden/brugeren af bygningen, myndighederne, beredskaberne samt de projekterende og udførende. Uden god dialog, hvor alle parter bliver hørt, får man ikke et udarbejdet  et gennemtænkt projekt.

360 Konceptet

360Brandtjek

Et 360Brandtjek sikrer brandsikkerheden i bygninger, der ved en grundig gennemgang af brandsikkerheden afstedkommer optimeringsforslag og brandsikre løsninger, der samtidigt overholder gældende krav og lovgivninger. Vi rådgiver og sikrer en optimal brandsikkerhed i bygninger og produktionsområder.

Vi rådgiver også om de forbedringer, der øger brandsikkerheden i bygningen og virksomheden.

Efter et 360Brandtjek bliver der udarbejdet en inspektionsrapport, som bl.a. beskriver eksisterende brandsikringstiltag, eventuelle fejl og mangler samt anbefalinger, der kan forbedre brandsikkerheden. 

Virksomheder er ikke ens. Derfor udarbejder vi et specifikt og målrettet 360Brandtjek til din virksomhed.

360FørBrandsyn

Undgå ubehagelige overraskelser ved redningsberedskabets brandsyn af din bygning og skab optimale forhold for personer, bygninger samt redningsberedskabets indsatsmuligheder.

360 Brandrådgivning tilbyder et 360Brandførsyn af dine bygninger, hvor vi gennemgår bygningens brandsikkerhed og rådgiver dig omkring eventuelle fejl og mangler i bygningen, der skal forbedres inden et brandsyn af redningsberedskabet.

Et brandsyn minimerer risikoen for, at brande opstår og spreder sig, og det sikrer også en minimal risiko for skader på mennesker og bygninger.

Det er ejeren af bygningen og eventuelle driftsansvarlige, der har ansvaret for, at brandsikkerheden bliver overholdt. Ejeren har nemlig ansvaret for, at gældende lovkrav bliver overholdt og vedligeholdt, og at bygningen regelmæssigt får et lovpligtigt brandsyn.

360Brandplaner

Ønsker du at afholde arrangementer eller anvendelsesændring i en eksisterende bygning eller lokaler, der ikke er godkendt til den ønskede personbelastning?

360Brandplaner tilbyder gennemgang og udførelse af brandtekniske dokumentationer, du skal bruge i forbindelse med den midlertidige eller permanente tilladelse.

Brandtilsyn

I dag er den brandtekniske dokumentation for projekter meget mere end bare en brandstrategi og brandplaner.

Dokumentationen favner en starterklæring, som bruges til myndighedsansøgningen. Selve erklæringen omfatter en brandteknisk dokumentation i form af en strategi, brandplaner og eventuelle dimensioneringer. Den omfatter en kontroldokumentation af eget arbejde, den projekterendes og den udførendes arbejde. Den omfatter en DKV-plan, så bygningen også er sikker efter en årrække, samt en sammenfatning af alle de brandtekniske dokumenter til sluterklæringen, så projektet kan få en ibrugtagningstilladelse.

Vi udfører professionel brandrådgivning ved alle typer af byggeri